Fingeravläsning gynnar större företag

Fingeravläsning gynnar större företag.

Fingeravläsning, istället för lösenord och id, spås slå igenom stort de närmsta åren. Avläsningen bygger på biometriteknik och kan öka produktiviteten i framförallt större företag hävdar Håkan Nilsson, IT-strateg på Zinnovate International.

Biometric