Fingeravläsning gynnar större företag

Created with Sketch.

Fingeravläsning gynnar större företag.

Fingeravläsning, istället för lösenord och id, spås slå igenom stort de närmsta åren. Avläsningen bygger på biometriteknik och kan öka produktiviteten i framförallt större företag hävdar Håkan Nilsson, IT-strateg på Zinnovate International.

Biometric