Ett ögonkast ska ge full transportkoll

Håkan Nilsson, Zinnovate, drar nytta av kontakterna han har från sin tid inom speditören Wilson (nu del av Geodis) när han nu marknadsför IT-lösningar för både speditörer och andra.

Små och medelstora speditörer – men även varuägare, åkare och andra som verkar inom logistiken – skulle ha stor nytta av “instrumentpaneler” med grafer för väl valda nyckeltal. Det tror Håkan Nilsson, som tidigare varit IT-direktör hos Geodis Wilson men som nu marknadsför ett informationsverktyg gentemot logistikbranschen världen över.

Det är bland annat ledningsgruppernas månadsvisa rapportblad i Excelformat som det är tänkt att företagen ska kunna lägga bakom sig när de skaffar sig den kraftfullare typ av IT-verktyg som brukar kallas business intelligence. Grafiska presentationsverktyg lyfter fram en rik men överskådlig palett av kurvor och staplar, baserade på siffror från företagets olika verksamhetssystem i realtid. Dessa ger också möjlighet för användaren att vrida och vända på presentationen, beroende på vilka aspekter som det finns skäl att lyfta fram.

Instrumentpanel i Yellowfins business intelligence-verktyg.

Exempel på instrumentpaneler i Yellowfins business intelligence-verktyg.Till föregångarna inom området hör svenskgrundade Qlik, känt för sitt verktyg Qlikview; Qlik har idag runt 2000 anställda i världen. Men Håkan Nilssons Stockholmsbaserade företag Zinnovate vill ta upp konkurrensen, särskilt gentemot speditörer, genom att erbjuda ett verktyg från australiska Yellowfin vilket uppges vara billigare för kunderna.

De data som visas i business intelligence-programmet hämtas i realtid via anslutningar från företagets egna hanteringssystem för exempelvis lager, transporter/spedition, godsspårning, kundhantering/säljuppföljning, ekonomisk budget eller redovisning.

– Transport- och logistikbranschen är en lågmarginalbransch, men den är IT-intensiv och det går ofta att åstadkomma stora förbättringar med hjälp av IT, säger Håkan Nilsson och ger några exempel:

Om man följer omsättningen per produktnummer i ett lager kan det visa sig att 3 000 av 10 000 produkter knappt rör sig alls. I transporter kan man vilja överblicka alla transportörers grad av måluppfyllelse för leveransprecisionen i ett ögonkast. Och i internationella transportnät kan det vara intressant att transporter via en flygplats systematiskt tar längre tid än via en annan.

Alexander Kristofersson